Ενσύρματα Δίκτυα

image

Η εταιρία μας μπορεί να κάνει τη μελέτη και να υλοποιήσει κάθε είδους ενσύρματο δίκτυο. Είτε πρόκειται για οικιακό είτε για εταιρικό δίκτυο, χρησιμοποιούμε μηχανήματα του οίκου TP-LINK και καλωδίωση που ξεπερνά το 90% σε χαλκό εξασφαλίζοντας απρόοπτη και συνεχή λειτουργία. Έχουμε την δυνατότητα πιστοποίησης δικτύων και τερματισμό οπτικών ινών.

Ασύρματα Δίκτυα.

image

Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργιά των συστημάτων WiFi. Τα συστήματα που χρησιμοποιούμε έχουν την δυνατότητα κεντρικού ελέγχου, διαχείρισης χρηστών και συλλογή στατιστικών του δικτύου.